3Obdo/55/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2011 09:30
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Štúdio Beta, spol. s r. o.
c/a
Rozhlas a televízia Slovenska