3Obdo/52/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2012 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
JUDr. Ján Vovčík –Drevoplast, Belá nad Cirochou
c/a
Agrofip, a. s. Stakčín