3Obdo/48/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Kúdelová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
c/a
INPEK s.r.o., Nitra
o neplatnosť odstúpenia od zmluvy