3Obdo/42/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 09:35
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Jana Zemaníková


Účastníci:
Martin Staško - STAMAR, Stropkov
c/a
JUDr. Miroslav Friga, Stropkov a spol.
o zaplatenie 4 978,69 eur s príslušenstvom