3Obdo/40/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Zemaníková
Mgr. Kúdelová


Účastníci:
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
c/a
1. Slovenské elektrárne, a. s., BA
2. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, Štátny podnik, BA

o určenie neplatnosti zmluvy