3Obdo/40/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 09:40
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
MACHNAČ, a.s., Bratislava
c/a
INTERNATIONAL INVESTMENTS AND SECURITIES
HOLDING, a. s., Bratislava