3Obdo/39/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Tatra-Leasing, s. r. o., Bratislava
c/a
1/ EUROPE TRANS, spol. s r. o., Košice
2/ D & D POLLUX, spol. s r. o., Košice