3Obdo/25/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová,
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
MIRACOM LLC, Spojené štáty Americké
c/a
United Industries a. s., Bratislava
o zaplatenie 529 482,84 eur s príslušenstvom
vyhlásenie rozsudku sa odročuje s predpodkladaným termínom september 2016