3Obdo/23/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Pataj - SKP Matej Zápotočný
c/a
JUDr. Ladislav Mikeska, súdny exekútor, Liptovský Mikuláš
o zaplatenie 5 000 eur s príslušenstvom