3Obdo/20/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Verejné prístavy a. s., Bratislava
c/a
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE k. s. - SKP DUNAJ PETROL TRADE a. s., Komárno
o zaplatenie 298 912,14 eur s príslušenstvom