3Obdo/19,20/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2014 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mhr. Ľubnomíra Kúdelová
JUDr. KAtarína Pramuková


Účastníci:
MAGNET TRADE, s. r. o., Bratislava
c/a
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava