3Obdo/16/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Ing. Jozef Beständing, Bratislava
c/a
1/ rade : Michal Škvarenina, Bratislava
2/ rade : PARTNERS GROUP SK s.r.o., Bratislava
o ochranu proti nekalej súťaži