3Obdo/16/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2014 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemnaíková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Juraj Králik, Bratislava
c/a
1/ Ing. Pavol Seko – Polyex, Bratislava
2/ Soňa Seková, Bratislava