3Obdo/15/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2014 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. KAtarína Pramuková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
c/a
JUDr. Martin Kováčik, SKPÚ SLOVEKO, a. s.
„v konkurze“, Banská Bystrica