3Obdo/15/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
BLOCK SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
c/a
AES, spol. s r. o., Bratislava