3MObdo/1/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.09.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Miloš Černák, Bratislava
c/a
Ľubomír Nerušil, Bratislava