3M Obdo 5/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2014 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
1/ REDATTRANS, s.r.o., Banská Bystrica a spol.
c/a
1/ A.R.S., spol. s r.o., Banská Bystrica a spol.