5 To 5/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.05.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
K. V., § 250/1,5 Tr. zák.