5 Tdo 8/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.05.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. L., § 221/1 Tr. zák.