1Obo/9/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková PhD.
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava
c/a
JUDr. Július Goga, SKP PD Agrokombinát Dolná Nitra vo Veľkom Cetíne