5 To 7/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.03.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.K. a spol., § 329/1,2 Tr.zák. a iné