8Sž/13/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
HATRIX, s.r.o., Prešov
c/a
Výbor Národnej rady SR