8Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
PPC Power, a.s.
c/a
Ministerstvo financií SR