1Obo/7/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD


Účastníci:
JUDr. Vladimír Nosko, SKP Pivovar Urpín BB, s.r.o.,
c/a
GASTROFIT, s.r.o., Banská Bystrica
Termín zrušený