1Obo/9/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD


Účastníci:
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
c/a
JUDr. Július Goga, SKP PD Agrokombinát Dolná Nitra vo Veľkom Cetíne
Termín zrušený