8Sžf/57/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Eva Babiaková, CSc.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
AGROTRŇA s.r.o., Malá Ida
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica