1 TdoV 17/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 02.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
I.G. § 187/1,3 písm. b/Tr. zák.