3 To 10/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. V. pre § 148a/1,4 Tr. zák. a iné