3 To 10/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.01.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. V. pre § 148a/1,4 Tr. zák. a iné.
ZRUŠENÉ