NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

4Sžr/33/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.12.2014 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Ivan Sidor, Žilina
c/a
Okresný úrad Žilina - pozemkový odbor