5 Tdo 33/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.12.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.P., § 219/1 Tr. zák.