1Sžz/7/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Ivan Malesch, Užhorod, Ukrajina
c/a
Ministerstvo vnútra SR