10Sžz/5/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 19.11.2014 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Martin Sukuba
c/a
Protimonopolný úrad SR