10Sžz/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.11.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Roman Pavle
c/a
Ministerstvo vnútra SR