Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR