1 To 9/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.10.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Š.S., § 144 ods. 1, ods.2 písm. f/ Tr. zák. a iné