5 To 4/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.11.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.B. a spol., § 250/1,3a,b Tr. zák.
ZRUŠENÉ