6Sž/15/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.09.2014 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Úrad pre reguláciu el. kom. a poštových služieb BA