1Sžz/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Ing. Andrej Hrebík, Križovany nad Dudváhom
c/a
Úrad vlády SR