1 Tdo 22/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.09.2014 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.Ch., § 289 ods. 1 Tr. zák.