10Sžz/5/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.07.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika v.o.s. Bratislava
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR