1MObdo/3/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Andrea Moravčíková


Účastníci:
GLOBE International LTD s.r.o. Bratislava
c/a
Ing. Dana Púpavová, Lučenec