2 To 7/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J.V., § 329 ods. 1,ods. 2 Tr. zák. a iné