6 To 8/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.09.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. R.K. a spol., § 329 ods. 1,ods. 3 Tr. zák. a iné