1Mobdo/6/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.06.2014 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Andrea Moravčíková


Účastníci:
Milan Randa

c/a

BETY s.r.o. Zvolen

o zaplatenie 16 235,16 eur s prísl.