1 To 8/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.12.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B.A. a spol., § 187/1b,c,d, 3b, 4a Tr.zák.