4 To 7/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.05.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L. B. a spol. § 144/1,3b, 141a Tr. zák. a iné.