1Sžp/1, 2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica