3Sžf/86/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.05.2014 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
Daniel Pollák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava