NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

1 To 2/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.05.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.N., § 333 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zák.